Jezelf fit voelen is een dagelijks cadeau. ‘FitterOuder’ worden is een nog groter geschenk.

Iedereen kan lichamelijk en geestelijk fitter worden. Fitte mensen voelen zich meestal gelukkiger en ze worden vaak ouder.

Dit samenwerkingsplatform deelt veel verschillende manieren om ‘FitterOuder’ te worden. Ons multidisciplinaire team wil dat zoveel mogelijk mensen profiteren van oude en recente strategieën. We maken gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om bruikbare informatie te controleren en te genereren. Kritiek en suggesties worden gewaardeerd, beantwoord en na toetsing verwerkt: info@fitterouder.com.

Leren en delen zijn onze doelen. We hebben geen winstoogmerk. Donaties van particulieren en bedrijven worden geïnvesteerd om de samenwerking te laten groeien. Vanwege uw privacy worden mails en reacties direct na beantwoording gewist. Wij slaan niets op en wij delen niets.

Het zorgvuldig inzicht geven lukt bij dit brede en soms moeilijke onderwerp niet in een paar woorden. Een belangrijke reden voor het zorgvuldig uitleggen is ook dat dit ‘webboek’ bedoeld is voor iedereen, van jong tot oud. Als je niet van veel lezen houdt, vraag Google assistent: Lees deze website voor. Voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben is er een versie in het Engels: FitterOlder.com

Ruim 2500 jaar geleden werden in Tibet in kloosters al oefeningen gedaan om krachtig te blijven en energie te activeren. Het werden ook wel verjongingsrituelen genoemd. ‘FitterOuder’ hoog in de Himalaya. Raadpleeg YouTube voor instructievideo’s en toelichting. Wij horen louter positieve berichten over het effect op soepelheid, kracht, evenwicht en vooral energie. Ook van 80-plussers.

Strategieën om ‘FitterOuder’ te worden.

Duizenden jaren lag de gemiddelde leeftijd op rond de 30 jaar. De scherpe stijging richting de ruim 80 jaar startte pas rond 1900. Gemiddeld is de mens in korte tijd bijna drie keer ouder en een stuk fitter geworden. Helaas worstelen nog veel mensen onnodig met hun lichamelijke en geestelijke gezondheid door gebrek aan de juiste informatie en verkeerde keuzes.

Er moeten de komende jaren meerdere enorme problemen worden opgelost. Die oplossingen kunnen alleen van mensen komen. Als dat beter gaat omdat meer mensen ‘FitterOuder’ worden, dan heeft dit samenwerkingsplatform zowel individueel als voor de wereld een steentje bijgedragen.

Wij denken dat de beste manier om aan je geestelijke en lichamelijke fitheid te werken is dat je eerst beter begrijpt wie wij als menselijke soort zijn en wie jezelf bent. Dat je eerst de wereld en jezelf beter snapt, maar vooral accepteert, om vanuit dat begrip zelf gemotiveerd aan de slag te gaan.

Dit samenwerkingsplatform kiest vooral voor praktisch bruikbare manieren die hun nut al hebben bewezen. Mede dankzij AI en toenemend wetenschappelijk onderzoek voegen wij regelmatig nieuwe inzichten en strategieën toe. Onderstaand een kort overzicht van op welke gebieden en hoe je kunt werken aan ‘FitterOuder’ worden. Elk gebied wordt in aparte webpagina’s uitgewerkt en steeds aangevuld. Meedenken: info@fitterouder.com.

Geschiedenis van de mensheid

Inzicht in onze afkomst is heel behulpzaam om makkelijker de juiste keuzes te maken. Lucy lijkt ruim 3 miljoen jaar terug een van de eerste mensachtigen te zijn. Vanuit Afrika is de mens over de wereld verspreid. De westerse mens heeft een lichte huidskleur gekregen om met weinig zon genoeg vitamine D aan te kunnen maken om te overleven.

De huidige mens wordt niet alleen driemaal ouder, maar weet ook veel meer over de wereld dan zijn voorgangers. Die hadden geen idee van hoe het heelal is ontstaan of wat de oorzaken van ingrijpende gebeurtenissen waren. Oorlogen, natuurrampen, ziektes en hongersnoden wisselden elkaar af. Over de hele wereld probeerden mensen het onheil te bezweren door de kwade goden gunstig te stemmen. Onbegrip en angst maakten dat de mens zich in alle verschillende culturen vastklampte aan religies en rituelen.

De moderne mens weet vrij nauwkeurig wanneer de zon is opgebrand en dat onze aarde daarom een tijdelijke planeet is, die op kortere termijn veel te snel dreigt op te warmen met enorme klimaatgevolgen. Die gevolgen zullen delen onleefbaar maken, de biodiversiteit aantasten en enorme migratiestromen op gang brengen. In korte tijd is de wereldbevolking van 1 naar 8 miljard mensen gegroeid. Dat geeft op het gebied van voedsel en drinkwater ook enorme uitdagingen.

In deze tijd van kunstmatige intelligentie (AI) helpen de computers ons om de wereld te snappen op basis van feitelijke informatie die met enorme snelheid uit wereldwijde data kan worden gehaald. Zo weten wij inmiddels wanneer en hoe het heelal is ontstaan. Een heelal dat steeds sneller uitdijt. Daar kan wat snelheid betreft geen ruimteschip tegenop. De moderne mens is wat leeftijd, gezondheid en kennis enorm vooruit gegaan, maar kent nog steeds veel onzekerheden en bedreigingen.

Wij weten inmiddels veel meer, maar we hebben ook geleerd dat we als individu betrekkelijk weinig weten. Vooral door scholing, internet en AI weten we nu dat we een enorme gezamenlijk kennis hebben en dat we die kennis via samenwerking in kunnen zetten om kleine en grote problemen op te lossen.

Gelukkig is er een nieuwe generatie mensen aan het ontstaan die weet en accepteert dat de aarde een tijdelijke kleine planeet is in een onvoorstelbaar groot heelal waar door een samenloop van omstandigheden leven is ontstaan. Leven dat via evolutie een zoogdier heeft opgeleverd dat zo uniek is dat het niet alleen met soortgenoten op heel hoog niveau kan communiceren, maar ook met zichzelf in gesprek is. De denkende mens die met zijn gedachtes zijn wereld schept en die verhalen maakt en deelt.

Kortom: ook de huidige mens leeft in een wereld waarin geestelijk en lichamelijk ‘FitterOuder’ worden een grote uitdaging is. Dat blijkt ook uit de de hoge percentages van jonge mensen die met psychisch ongemak kampen en de vele mensen die overgewicht hebben. De mensheid worstelt nog steeds met ‘Wie zijn wij?’, ‘Waarom is ons verblijf op de aarde tijdelijk?’ en ‘Wie ben ik en waarom leef ik?’. Gelukkig neemt onze kennis over ons ontstaan toe en genereren feiten vanuit bestudering van de evolutie en het menselijk gedrag houvast om minder angstig met onze nieuwe werkelijkheid om te gaan.

Positief is ook dat er over de hele wereld wordt samengewerkt door oude en nieuwe generaties om de wereld beter te maken. Betrokken mensen die bewust leven, eten, bewegen en zichzelf ontwikkelen. Die het leven en de feiten over ons heelal en afkomst accepteren zoals ze zijn. Mensen die samenwerkend grote en kleine problemen oplossen en daarbij slim gebruik maken van nieuwe ontdekkingen en mogelijkheden.

De nieuwe mens die gelooft in zichzelf, in samenwerking en in vooruitgang. Die gelukkig en gezond is omdat die bewuste en verstandige keuzes maakt voor zichzelf en voor anderen, met als doel vanuit een tijdelijk bestaan een betere wereld voor iedereen te creëren.

Hoe word je FitterOuder?

Het antwoord is simpel. Door te werken aan je geestelijke fitheid en door lichamelijk fitter te worden. Geestelijk fitheid kan niet los gezien worden van je lichamelijke fitheid. Denk aan het gezegde ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’ Sport en voeding hebben op beiden grote invloed. Kortom alles hangt met elkaar samen. Voor de bezoekers van ons platform is het echter veel handiger als de praktische tips en oefeningen per categorie worden getoond.

We maakten al duidelijk dat wij veel meer weten dan onze voorgangers over het ontstaan van het heelal en de evolutie van de menselijke soort. Wij weten ook veel meer van hoe wij denken, voelen en handelen en hoe wij daar zelf invloed op hebben. Steeds meer moderne mensen zien dat ze, ondanks de dreigingen en problemen, een zinvol leven kunnen hebben door met anderen samen te werken aan het oplossen van de problemen. Deze mensen snappen dat angst een slechte raadgever is en dat het buiten jezelf leggen en bijvoorbeeld in complottheorieën geloven tot niets leidt.

Stoïcijns dingen accepteren en angst en controle loslaten in combinatie met positief met jezelf en anderen bezig zijn, brengt je veel meer dan je vastbijten in overtuigingen en kritiekloos geloven in verhalen van anderen. Kiezen voor gezond eten en bewegen brengt ook veel meer dan fastfood en voor de TV hangen of uren met je telefoon bezig zijn.

Geestelijke fitheid

In een tijd waarin de stapel zelfhulpboeken torenhoog begint te worden, is het selecteren van verantwoorde en bruikbare suggesties niet eenvoudig. Een handig uitgangspunt is uit te gaan van de basisbehoeften van de mens en vervolgens de juiste keuzes te maken om aan die diepe behoeften te voldoen. Ieder mens wil zich gehoord voelen en gezien worden. Mensen willen bij een groep horen. Zonder verbinding met anderen, verpietert een mens.

Leren, groeien en ontwikkelen zijn ook natuurlijke behoeften, net als gewaardeerd worden en liefde geven en ontvangen. Er voor anderen zijn is ook een sociale behoefte.

Lees meer via het menu.

Lichamelijke fitheid

De vijf Tibetaanse oefeningen op de startpagina …

Teleomeren

Lees meer via het menu.

Voeding

‘Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.’ Hippocrates, 400 BC.

Een mediterraan dieet met noten, zeevruchten, volle granen en groenten zou het risico op dementie met bijna een kwart kunnen verlagen, zo blijkt uit veelbelovend vroeg onderzoek dat de weg zou kunnen vrijmaken voor nieuwe preventieve behandelingen. De gegevens suggereren dat het eten van veel plantaardig voedsel een “beschermend effect” kan hebben tegen dementie, ongeacht het genetische risico van een persoon, wat volgens de onderzoekers de basis zou kunnen vormen voor toekomstige volksgezondheidsstrategieën als verder onderzoek hun bevindingen bevestigt.

Gezamenlijk hoofdauteur van de studie Dr. Janice Ranson, een senior research fellow aan de Universiteit van Exeter, zei: “De bevindingen van dit grote, op de bevolking gebaseerde onderzoek onderstrepen de langetermijnvoordelen voor de hersengezondheid van het consumeren van een mediterraan dieet, dat rijk is aan fruit, groenten, volle granen en gezonde vetten.

“Het is al lang bekend dat mediterraan eten goed is voor je hart, maar het is bemoedigend om te zien dat programma’s als deze het risico op overlijden en hartaanvallen verlagen bij patiënten die al risico lopen op hart- en vaatziekten”, zegt Tracy Parker, een senior diëtist bij de British Heart Foundation, “Of je nu risico loopt of niet, een gezonde levensstijl met een uitgebalanceerd dieet zoals het mediterrane dieet kan je helpen het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten te verlagen,” zei ze.

“Ook de risicofactoren die samenhangen met hart- en vaatziekten, zoals diabetes type 2, obesitas, hoge bloeddruk en hoog cholesterol, worden verminderd met een mediterraan dieet. “Het is gemakkelijk om te doen – zorg ervoor dat je voldoende fruit en groenten, bonen, linzen, volle granen, vis, noten en zaden eet, samen met wat magere zuivelproducten en vet uit onverzadigde bronnen zoals olijfolie. Het is ook belangrijk om minder bewerkt vlees, zout en zoete lekkernijen te eten.”

Je bent wat je eet: een tweelingexperiment is gebaseerd op een onderzoek van acht weken, uitgevoerd door Stanford University, waarbij 22 sets genetisch identieke tweelingen een tegengesteld gezond dieet volgden: omnivoor en veganistisch. Volgens de leider van het onderzoek, Christopher D. Gardner, had de tweeling die het veganistische dieet volgde, “een daling van 10% tot 15% in het LDL-cholesterol, een daling van 25% in insuline en een daling van 3% in lichaamsgewicht in slechts acht weken.” Ze zagen ook een stijging van hun levensverwachting; verminderd visceraal vet (het gevaarlijke vet dat zich rond uw organen ophoopt); verminderd risico op hartziekten; en zelfs een verhoogde seksuele drang.

Minder vlees, gevogelte en vis leidt bovendien tot veel minder dierenleed en het is heel goed voor het klimaat en ons milieu.

Lees meer via het menu.

Overige manieren om ‘FitterOuder’ te worden

Generatieve AI

Bio hacking

Regel je bezittingen zo dat je er niet door geleefd wordt.

Lees meer via het menu.

Bronnen

Andere bruikbare bronnen dan dit platform.

Laatste nieuwtjes

  • A
  • B
  • C
Maak de juiste keuzes en durf dingen los te laten.
Waarom komen wij ter wereld?
De natuur is de natuur.
Er is geen antwoord.

Nieuwsbrief

  • A
  • B
  • C

Stoicijnse benadering

„Heb geen angst voor de dood, want zolang wij er zijn is de dood er niet en als de dood er is zijn wij er niet meer.”

Epicurus

Overige filosofische bronnen:
Seneca